เตียงเดี่ยว   เตียงคู่      
                               
           
    ห้องรับประทานอาหาร   ห้องสัมมนา      
                               
 
โรงแรมเอ็นพี 453 หมู่ 17 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
E-mail : nphotelburiram1@gmail.com